Léčivý jetel

Jetel červený má narůžovělé květy. Často jej vídáme vyrůstat na loukách, ale i v zahradách. Nejčastěji bývá využíván jako pícnina, …