Jak důležitá je obchodní zkušenost?

Neexistují žádná pravidla o tom, kolik zkušeností byste měli mít při zahájení podnikání. Ale možná byste se chtěli dozvědět více o tom, jak mohou různé typy zkušeností pomoci a zda je máte. Pravděpodobnost má skutečně mnohem více relevantní zkušenosti, než jste si mysleli.
 
Tento článek Vám může pomoci navrhnout některé způsoby, jak zlepšit své zkušenosti, pokud cítíte, že Vám některé chybějí.
muž u pc
 
Odborné zkušenosti z oboru
 
Zkušenosti pracující v podobné oblasti nebo ve stejném odvětví budou samozřejmě znamenat, že máte lepší znalosti o tomto trhu a způsobu, než jakým fungují podniky v této oblasti. To Vám pomůže identifikovat zákazníky, marketingové strategie a příležitosti k růstu. Obvykle to také znamená, že máte přístup k připravenému seznamu kontaktů, což může být opravdu užitečné, když se snažíte nalézt dodavatele, radu nebo jiné osoby, s nimiž budete pracovat. Dále zkušenosti mohou také zvýšit důvěru v určité oblasti, než kdybyste ještě nikdy předtím nic podobného nedělali. Máte lepší představu o tom, co můžete očekávat a jasněji poté předvídat problémy.
 
Pokud plánujete např. vstoupit do průmyslu bez předchozí zkušenosti, popřemýšlejte nejdříve, zda by nebylo vhodné najít si práci alespoň na rok, jen pro rozšíření nadhledu a získání této zkušenosti. Zejména také proto, že být na nějaký čas podřízeným zaměstnancem vám pomůže pochopit celkovou strukturu chodu společnosti, což by vám v budoucnu mohlo usnadnit práci k vytvoření nového podnikání. Případně si můžete promluvit s co nejvíce lidmi o daném oboru, číst z obchodních časopisů a knih, nebo cokoliv jiného, co Vám pomůže získat informace k hlubšímu porozumění v odvětví.
 blonďatá pracovnice
Pokud se tedy chystáte začít nový business, směle do toho a pamatujte na jedno: ,,Jen proto, že jste dříve neudělali podnik, neznamená, že nemáte zkušenosti s obchodem.“