Budoucnost terapie virtuální realitou

1. Fobie

Léčbou fobií se zabývá česko-slovenský start-up Mind Box, kde jsou schopni vás během několika sekund dostat do stresové situace. Jeho vývojáři a psychologové vytvořili software, prostřednictvím kterého mohou využívat virtuální prostředí k léčbě úzkostných poruch, jako je strach z výšek, pavouků, otevřených nebo stísněných prostor, ale také strach z mluvení na veřejnosti nebo posttraumatický syndrom vojáků.
virtuální realita venku

Oproti klasické léčbě odstraňuje problémy s představivostí. Je proto efektivnější pro osoby, jejichž schopnost vytvářet konkrétní představy je nevýrazná a obtížná. Přečtěte si více podrobností , které vám pomohou více porozumět tomu, jak virtuální realita při léčbě fobií funguje.

2. Tupozrakost

Průkopníkem je oční slovenská oční klinika UVEA. Lékaři nabízejí svým pacientům virtuální brýle Oculus Rift obsahující speciální software, který dovede upravovat kvalitu obrazu pro každé oko zvlášť.

Nemocnému oku pacienta je s použitím brýlí pro virtuální realitu promítán obraz s dobrým kontrastem a tomu zdravému obraz s nižším kontrastem, jasem nebo menší šířkou pro omezení dokonalého vidění. Mozek tak začne daleko více zapojovat nemocné oko sledující kvalitní obraz a současně vnímá obraz i zdravým okem. Dochází tak k lepší koordinaci obou očí. Díky tomu je tato moderní metoda léčby tupozrakosti efektivní i u starších dětí a dospělých.
lékař se zprávou

3. Autismus u dětí

Úspěšná česká startupová společnost VR_Musashi pracuje na aplikaci pro virtuální realitu, která pomáhá při diagnostice i terapii dětí postižených autismem.

Aplikace sleduje, kam a jak dlouho se děti dívají, a tak zjistí, o co mají největší zájem. Můžeme tak zjistit, že dítě, které se mimořádně zaujaté vláčky, je podobně fascinováno i hudbou, což terapeuti do té doby nemuseli vědět kvůli špatné verbální komunikaci pacienta. Děti s kombinovaným postižením upoutané na lůžko mohou díky brýlím virtuálně cestovat, což jim může značně zpříjemnit a urychlit léčbu.
muž, kouření, pivo

4. Závislost na hazardu a drogách

Studium léčby závislostí s pomocí virtuální reality trvá již desítky let a prostřednictvím virtuálních brýlí, které nabízí americká firma Oculus VR, japonské Sony Corporation a další mohou psychologové své znalosti aplikovat v praxi.Tento článek nabízí dopravu zdarma u kvalifikovaných Face mask produkty, nebo si je kupte online a vyzvedněte v prodejně ještě dnes na lékařském oddělení

Princip léčby spočívá v tom, že např. v případě závislosti na hazardu terapeut opakovaně vystavuje pacienta přímé konfrontaci s hracími automaty. Zároveň má možnost snížit hladinu hluku, počet hráčů nebo zhoršit celkovou atmosféru v kasinu, čímž zmírní pokušení pacienta. Budoucnost léčby závislostí se zakládá na dostupnosti softwaru běžným lidem a aplikace prostřednictvím virtuálních brýlí a chytrého telefonu.