Pojistka na blbost. K čemu slouží?

Pojištění odpovědnosti za škoduse vztahuje na škody, které jste někomu jinému způsobili svou činností nebo zacházením se svým majetkem. Takové pojištění se nevztahuje pouze na vás, nýbrž i na ostatní členy domácnosti. A věřte, že situací, kdy se vám taková pojistka hodí, je mnoho a mohou nastat kdykoliv. Za takovou škodu se považuje třeba když vytopíte sousedy. Místo toho, abyste škodu platili ze svého, zaplatí ji pojišťovna, u které se rozhodnete pojistku na blbost uzavřít. Pojišťovna konkrétně hradí škody, který vznikly jinému na životě, vzniklé poškozením či zničením věci a náhradu některých nákladů případného soudního řízení. Toto pojištění hradí neomezený počet škod za rok.
Toto pojištění se vztahuje i na ostatní členy vaší rodiny. Radost budou mít i majitelé domácích mazlíčků, jelikož se pojistka vztahuje právě i na vaše domácí zvířata.
rodina v dešti

Pojištění i pro zaměstnance

Je zajisté velmi nepříjemné, když způsobíte nějakým způsobem škodu svému zaměstnavateli. Nemějte ale obavy. Pojištění funguje i pro zaměstnance. Taková škoda, kterou byste mohli způsobit svému zaměstnavateli, se může vyšplhat na poměrně vysokou sumu. Tato suma je ale limitována, jelikož maximální částka, kterou po vás zaměstnavatel v případě způsobení škody může chtít, je4,5 násobek vašeho platu. Tento limit však platí pouze tehdy, pokud jste škodu nezavinili úmyslně. Pojistka pak platí pokud porušíte vaše právní povinnosti, pokud vznikla škoda vyčíslitelná v penězích, je zde přímá souvislost mezi porušením povinností zaměstnance a vznikem škody nebo pokud došlo k zavinění zaměstnance úmyslem či nedbalostí.
potřesení rukou
Pojištění odpovědnosti se hodí zaměstnancům, kteří vykonávají odpovědné práce. Například pracují s drahými předměty nebo drahými stroji. Také se hodí zaměstnancům, kteří mají se svým zaměstnavatelem uzavřenou písemnou dohodu o hmotné odpovědnosti. Pojistka se ale bude hodit všem zaměstnancům, protože nikdo přece není dokonalý a chyby děláme každý den.