Je vhodné, že města omezují parkování v centru?


Pokud se chystáte na výlet do nÄ›kterého z mÄ›st, budete muset s nejvÄ›tší pravdÄ›podobností Å™eÅ¡it problémy s parkováním. A není divu – stále více se rozÅ¡iÅ™ují modré zóny Äi placená parkoviÅ¡tÄ›. Také průjezd mÄ›stem je mnohdy komplikován nejrůznÄ›jšími omezeními. To vÅ¡e samozÅ™ejmÄ› vÄ›tÅ¡ina Å™idiÄů nekvituje zrovna nadÅ¡enÄ›. Komu by se také chtÄ›lo hledat půl hodiny parkování, aby je nakonec naÅ¡el kilometr od místa, kam se chystá, a navíc jeÅ¡tÄ› za drahou cenu? Je pochopitelné, že pohodlí běžných lidí tím, trpí, a nejen jejich.

 

hromadná doprava by měla být prerferována

 

I obyvatelé daného mÄ›sta se tÄ›mito pravidly musí řídit. Ti totiž sice mohou parkovat v modrých zónách, avÅ¡ak musí za to zaplatit. Na úřadÄ› zkrátka doloží, například obÄanským průkazem, že na dané adrese opravdu bydlí, a požádají o povolení parkovat v modré zónÄ›. NáslednÄ› si mohou koupit povolení, díky kterému jim to bude umožnÄ›no. Že není zrovna levné, asi není tÅ™eba dodávat.

 

Toto vše se pro město může zdát kontraproduktivní. Přeci jen tím přijdou o příjmy z turismu a také o další peníze, neboť tam bude jezdit mnohem méně lidí. Přesto se tímto směrem vydává stále více a více obcí. Je tedy jasné, že pro to musí být nějaký důvod.

 

dopravní nehoda

 

Ten je relativnÄ› jednoduchý: jde o to omezit poÄet automobilů ve mÄ›stech. V souÄasné dobÄ› jich je totiž na naÅ¡ich silnicích tolik, že se situace stává neudržitelnou. Pokud by nebyla pÅ™ijímána tato opatÅ™ení, doÅ¡lo by ke znaÄnému zhorÅ¡ení kvality života. PÅ™ednÄ› je zde hluk a smog, který vozy vydávají. Ani jedno z toho není pro ÄlovÄ›ka zrovna zdravé Äi příjemné. Více aut také znamená vÄ›tší dopravní Å¡piÄky, a víme, jak vypadají například ty Pražské. Provoz ve mÄ›stÄ› je tak mnohem plynulejší.

 

JistÄ›, mÄ›sta tím pÅ™ichází o peníze. AvÅ¡ak jedná se v podstatÄ› o v souÄasnosti jediný způsob, jak tuto situaci Å™eÅ¡it. A věřte, že tato ztráta není až tak velká, jak by se mohlo zdát.